Nova Gruppe GmbH

Frauenbrunnerstr. 27
75031 Eppingen
DUITSLAND


Registratiegerecht: Kantongerecht Stuttgart HRB 733296
Belastingnummer: 65204/40825 
Omzetbelastingsidentificatienummer: DE270227121

Directeuren: Michael Sicko, Daniel Brauchle


E-mailadres::
info@nova-motors.nl
Service-hotline: 
+49 7262 - 921 99 99


Onze service-hotline is doorgaans bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.


De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OG) ter beschikking, dat u hier kunt vinden https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Consumenten hebben de mogelijkheid om via dit platform hun geschillen te beslechten. Om geschillen te beslechten die voortvloeien uit een contractuele relatie met een consument respectievelijk erover gaan of een dergelijke contractuele relatie überhaupt bestaat, zijn wij verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten. De Algemene Consumentengeschillenbeslechtingscommissie van het Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de is bevoegd. We zullen deelnemen aan een arbitrageprocedure bij deze commissie.

© 2020 Nova Gruppe GmbH