PRIVACYVERKLARING VAN DE NOVA GRUPPE GMBH

1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd server-logfile op, dat b.v. de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en tijd van oproeping, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproeping documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een storingsvrije werking van de site te kunnen garanderen en ons aanbod te verbeteren. In de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG dient deze verwerking ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overwegend legitieme belangen bij een juiste presentatie van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdienstverleningen door een derde
In het kader van de verwerking namens ons, zorgt een derde voor de hosting en presentatie van de website. Dit dient ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overwegend legitieme belangen bij een juiste presentatie van ons aanbod. Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website of in de daarvoor voorziene formulieren in de onlineshop zoals hieronder beschreven worden opgehaald, worden verwerkt op zijn servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier toegelichte kader. Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. GEGEVENSVERZAMELING EN -GEBRUIK VOOR DE UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN EN BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTACCOUNT

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantaccount opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens absoluut nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren respectievelijk om uw contactopname te verwerken of om het klantenaccount te openen en u de bestelling en/of de accountopening zonder deze informatie niet kunt voltooien, respectievelijk de contactopname niet kunt versturen. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectievelijke invoerformulieren. We gebruiken de gegevens die u verstrekt in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub b AVG voor de uitvoering van de overeenkomst en verwerking van uw aanvragen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdere verwerking van de gegevens uitdrukkelijk voorbehouden, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Uw klantaccount kan op elk moment worden verwijderd, hetzij door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door gebruik te maken van een daarvoor voorziene functie in het klantaccount.

3. DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Om de overeenkomst na te komen in de zin van artikel 6 lid 1 sub b AVG geven wij uw gegevens door aan de verzendonderneming die met de levering is belast, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde waren. Afhankelijk van welke betalingsdienstprovider u hebt geselecteerd in het bestelproces, zullen wij voor de uitvoering van de betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de kredietinstelling en, indien van toepassing, de betalingsdienstprovider, die in onze opdracht uitvoering geeft aan de betaling respectievelijk aan de geselecteerde betalingsdienst om betalingen te verwerken. Sommige van de geselecteerde betalingsdienstproviders verzamelen deze gegevens ook zelf voor zover u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de betalingsdienstprovider. In dit opzicht is de privacyverklaring van de desbetreffende betalingsdienstprovider van toepassing.

DELEN VAN GEGEVENS MET VERZENDINGSDIENSTVERLENERS

Voor zover u ons tijdens of na uw bestelling hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij op basis van deze toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a AVG uw e-mailadres en telefoonnummer verder aan de geselecteerde verzendingsdienstverleners, zodat zij vóór bezorging contact met u kunnen opnemen met het oog op kennisgeving of -afstemming van de levering.

De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de verzendingsdienstverlener op het onderstaande contactadres. Na intrekking zullen we de gegevens, die u hiervoor heeft verstrekt, verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdere verwerking van de gegevens uitdrukkelijk voorbehouden, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

DPD Deutschland GmbH
Wailandtstraße 1
63741 Aschaffenburg
Duitsland
Schenker Deutschland AG
Uhlfelder Straße 1-3
60314 Frankfurt
Duitsland
Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Duitsland

4. E-MAIL-NIEUWSBRIEF EN POSTRECLAME

E-Mail-Werbung mit Anmeldung zum Newsletter
E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de gegevens die hiervoor nodig zijn en die afzonderlijk door u worden verstrekt, om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG.

U kunt zich op elk moment afmelden van de nieuwsbrief door ofwel een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of door de hiervoor voorziene link in de nieuwsbrief te gebruiken. Na uitschrijving zullen we uw e-mailadres wissen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdere verwerking van de gegevens uitdrukkelijk voorbehouden, die wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt namens ons verzonden door een dienstverlener aan wie we uw e-mailadres voor dit doeleinde doorgeven.

Deze dienstverlener is gezeteld in de Verenigde Staten van Amerika en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op grond van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

POSTRECLAME EN UW HERROEPINGSRECHT

Daarnaast behouden we ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bijv. om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post toe te zenden. In de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG dient dit ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overwegend legitieme belangen bij een contactopname met onze klanten voor reclamedoeleinden.

De reclamezendingen worden in namens ons door dienstverlener verwerkt aan wie we uw gegevens voor dit doeleinde doorgeven. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

COOKIES EN WEBANALYSE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om passende producten te kunnen tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. In de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG dient deze verwerking ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser sluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). De duur van de opslag vindt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het hulpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links:


Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Voor de websiteanalyse gebruikt deze website Google (Universal) Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google LLC (www.google.nl). In de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG dient deze verwerking ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overwegend legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod. Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt principieel niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In het geval dat nakoming blijven onmogelijk is en nadat het gebruik van Google Analytics door ons is geëindigd, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op grond van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en eveneens dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de via de navolgende link beschikbare browser-plug-in te download en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Er wordt hierbij een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

RECLAME VIA MARKETINGNETWERKEN

Google AdWords Remarketing
We gebruiken Google Adwords om deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Daartoe wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde remarketingcookie van Google geplaatst, die door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina's die u bezoekt automatisch op interesses gebaseerd adverteren mogelijk maakt. In de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG dient deze verwerking ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overwegend legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website. In het geval dat nakoming blijven onmogelijk is en nadat het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons is geëindigd, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.

Een gegevensverwerking die dit te boven gaat, vindt alleen plaats mits u jegens Google toestemming hebt gegeven dat uw web- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die u op internet te zien krijgt te personaliseren. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten aan te maken en te definiëren voor apparaatoverschrijdende remarketing. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing wordt aangeboden door Google LLC (www.google.nl). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de Verenigde Staten en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op grond van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list

Via deze link kunt u de remarketingcookie deactiveren. Ook kunt u meer te weten komen over het plaatsen van cookies van de Digital Advertising Alliance en hier instellingen voor maken.

SOCIAL MEDIA PLUG-INS

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook, AddThis
Op onze website worden zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken gebruikt.
Op onze website worden zogenaamde social plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken gebruikt. Wanneer u een pagina van onze webpresentatie bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de Facebook-, Google-, Twitter- of Instagram-servers. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende provider rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangen de providers de informatie dat uw browser de bijbehorende pagina van onze website heeft bezocht, zelfs als u geen profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een server van de betreffende provider (mogelijk naar de VS) gestuurd en daar opgeslagen. Als u bij een van de diensten bent ingelogd, kunnen de providers uw bezoek aan onze website aan uw profiel in het desbetreffende sociale netwerk koppelen. Als u met de plug-ins interageerd, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt tevens op het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. In de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG dient deze verwerking ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overwegend legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website.
Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de provider, evenals een contactoptie en uw dienaangaande rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van de provider.
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks kunnen koppelen aan uw profiel in de betreffende dienst, moet u zich afmelden bij de desbetreffende dienst voordat u onze website bezoekt. U kunt ook volledig voorkomen dat de plug-ins worden geladen met add-ons voor uw browser, bijv. met de script-blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

strong>Youtube Video Plugins
Op deze website is inhoud van derden geïntegreerd. Deze inhoud wordt ter beschikking gesteld door Google LLC ("provider"). YouTube wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google').


De instelling voor uitgebreide gegevensbescherming is geactiveerd voor video's van YouTube die in onze website zijn geïntegreerd. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen door YouTube, tenzij ze de video afspelen. In de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG dient deze integratie van de video’s ter bescherming van onze in het kader van een belangenafweging overwegend legitieme belangen bij een optimale marketing van onze website. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers, evenals uw dienaangaande rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen zijn te vinden in het privacybeleid van Google http://www.google.com/intl/de/+/policy /+1button.html.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ('Google'). ReCAPTCHA is bedoeld om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende criteria. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website oproept. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijdsduur dat de bezoeker van de website op de website verblijft of door de gebruiker gemaakte muisbewegingen). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking geschied op basis van artikel 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen misbruik makende geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden via de volgende links: http://www.google.de/intl/de/privacy of https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

VERSTUREN VAN BEOORDELINGSHERINNERINGEN PER E-MAIL

Voor zover u ons tijdens of na uw bestelling hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG, gebruiken we uw e-mailadres om u eraan te herinneren om een beoordeling van uw bestelling af te geven met behulp van het beoordelingssysteem dat we gebruiken. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Als u ons tijdens of na uw bestelling hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG, sturen wij uw e-mailadres door naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15c, 50823 Keulen, Duitsland (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks jegens Trusted Shops.

CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • volgens artikel 15 AVG, het recht, in dusver daar is bepaald, om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt;
 • volgens artikel 16 AVG, het recht om onmiddellijk correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te eisen;
 • volgens artikel 17 AVG, het recht om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij verdere verwerking
  - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  - om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  - om redenen van algemeen belang of
  - om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
  noodzakelijk is;
 • volgens artikel 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, onder voorwaarde dat
  - u de juistheid van de gegevens betwist;
  - de verwerking onrechtmatig is, maar u een verwijdering afwijst;
  - we de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  - u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in de zin van artikel 21 AVG;
 • volgens artikel 20 AVG, het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk en in een door een machine leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke te eisen;
 • volgens artikel 77 AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Normaalgesproken kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijf- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens neem rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons colofon (impressum).

********************************************************************
Recht op bezwaar
Voor zover we persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze in het kader van een belangenafweging overwegend legitieme belangen te beschermen, kunt u met toekomstige gevolgen bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking plaatsvindt voor doeleinden van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, heeft u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht om bezwaar te maken, zullen we uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dienstbaar is aan de vordering, uitoefening of verdediging van juridische vorderingen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor doeleinden van direct marketingdoeleinden plaatsvindt. Dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doel. ********************************************************************


© 2020 Nova Gruppe GmbH